Oversikt over medlemsfordeler i Viken Teaterråd

Medlemsfordeler:

Medlemsskap hjelper Viken Teaterråd å arbeidet med:

Viken Teaterråd er medlem i Nettverk for regionale teaterråd (NRT)

Gjennom medlemskap i en nasjonal organisasjon, NRT,  kan Viken Teaterråd være med på å påvirke de nasjonale ordningene for amatørteater, bruke forenklet momsrefusjon og VO midler. Samtidig utveksler vi fagkometanse med 5 andre teaterråd i Norge i Agder, Oslo, Vestfold, Trøndelag og Rogaland.

Tags