Sparebankstiftelsen frist 1. februar 2015

Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder årlig, med frister 1. februar og 1. september.

 HVA KAN DU SØKE OM STØTTE TIL BLANT ANNET:

 • Kunst og kultur
  Vi vil øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Formidlingen skal bidra til å gjøre kunstverket tilgjengelig - både fysisk og intellektuelt. I tillegg er vi opptatt av kvalitet og av å skape gode møteplasser mellom kunstnere og publikum.
 • MIDLENE SKAL GÅ TIL TILTAK SOM:
  • har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer) 
  • kommer mange til gode
  • gir stimulans og opplevelser til mennesker i alderen 6 til 30 år
  • skaper aktivitet
  • er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook