ATR var med på dialogmøte om scenekunst

Akershus Amatørteaterråd var i går på dialogmøte i scenekunst for den nye kulturplanen i Akershus Fylkeskommune. ATR har også vært heldige å fått være med på formøter. Vår fylkesdirektør for kultur, frivillighet og helse, Kristin Marie Felde, minner om hvor viktig det er å dele, delta og kommentere; facebook, twitterkontoen og på www.akershuskulturplan.no. ATR vi gi honnør til den nye seksjonsleder for kultur, Tone Østerdal med kollegaer. De gjør en god jobb fordi de prøver å lytte for å skape dialog. Av de ca 20 som kom var tre profesjonelle som også jobber med amatører. De var i tillegg til sitt virke som profesjonelle også våre stemmer; Styremedlem ATR Lene Hagen fra Nittedal Teatersmie, Marit Grefberg fra Bærum Teaterverksted og Ola Strømme fra Barnestasjonen i Lørenskog. Eller var det tilstede representanter fra kulturhus, Skolesekken, utøvere m.fl. ATR har 3 saker;

1. Flere må gå sammen å ta et fellesansvar for å jobbe med lokalbehov for grupper og utøvere.

2. ATR fremsnakket det å videreutvikle fungerende og nye nettverk

3. Fylkeskommuenen må i sin regionale rolle utvikle et enda bredere samspill og samarbeid lokalt med det som allerede finnes.

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook