Norsk Kulturråd er ny forvalter av amatørteatermidler f.o.m. 2019

Litt om nasjonale amatørteatermidler: Norsk Kulturråd har tatt over økonomiforvaltingen av Spelmidler, DRAMAS og pott for nasjonale foreninger. Dette lå først i Norsk Teaterråd og senere i Teateralliansen.  I tillegg skal Norsk Teaterråd opp med en ny lavterskelordning for teatergrupper på ca 4 200 000,-. Denne nye ordningen formes i disse dager. Utdeling av midler til nasjonale organisasjoner skal få nye retningslinjer og ut sent til høsten. Noen få teaterfaglige sentre ligger med egne driftsmidler på statsbudsjettet. Frifond Teater forvaltes gjennom LNU, og Frifond Organsiasjon traktes gjennom flere ungdomsorganisasjon. Frilynt Norge er den eneste teaterorganisasjonen som mottar Frifond Organisasjon.

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook