Vi må stå sammen for amatørteatermiljøet i Norge

Akershus Amatørteaterråd har tillitt til at Norsk Teaterråd greier å håndtere KPMG merknader vedrørende Norsk teaterråds saksbehandling og videreformidling av midler, og kulturdepartementets stopp i overføring av midler fra og med 1. september.

Det er funnet svakheter knyttet til økonomiforvaltning, - styring og internkontroll i organisasjonen. Akershus Amatørteaterråd håper hovedmedlemmer og fylkesledd (som oss selv) i Norsk Teaterråd handler i det beste for og kjemper sammen om å vise at vi ønsker å være en handlekraftig organsisasjon for hele det frivillige amatørteatermiljøet i Norge.

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook