Håndbok 2022 - Bærekraft i teater

Viken Teaterråd har laget en håndbok om hvordan man praktisk kan innlemme alle FNs 17 bærekraftmål i drift av teatergrupper, og i en produksjon eller i teaterøvelser. Ideen kom etter vår nasjonale Teaterkonferanse 2021 med samme tema.

Viken fylkeskommune har innlemmet FN sine bærekraftmål i sitt planverk, og det prøver vi også å gjøre i Viken Teaterråd. Vi tar litt om gangen, og har for eksempel prøvd å produsere bærekraftige teaterturneer i institusjoner.

Alle medlemmene våre får nå HÅNDBOKEN tilsendt digitalt. Håndboken ligger også tilgjengelig under "Nedlasting av filer/Hjelpedokumenter/Håndbok" her på nettsiden.

 

 

Tags
Utskrift