Det jobbes med en ny frivillighetsmelding i Akershus

Denne våren produseres det en ny spennende frivillighetsmelding for Akershus fylkeskommune. ATR er med på dialogmøter og seminarer for å kunne være med i dialogen. Bakgrunnen er at Fylkestinget i Akershus har fremmet følgende verbalforslag i forbindelse med fylkeskommunens økonomiplan 2014: Akershus fylkeskommune skal i samarbeid med frivillig sektor oppgradere Akershus fylkeskommunes Frivillighetsmelding 2010. Samfunnsutviklingen har skapt et behov for en fornyet beskrivelse av det frivillige landskapet og for en fornyet vurdering av hvordan fylkeskommunen kan stimulere frivillig innsats på best mulig måte.

Byråkratene samarbeid tett med samfunnsforsker Håkon Lorentzen, og han er med på å forme dokumentets innhold. Han mener bland annet at offentlig politikk overfor organisasjonene er ofte innrettet på å støtte dem, på deres egne premisser. Men myndighetene formulerer også samfunnsmål som organisasjonene kan bidra til å nå. Offentlige plandokumenter preges av økende forventninger til ”frivillighetens” bidrag for å skape et bedre samfunn. Frivilligheten har en selvstendig  egenverdi for mange mennesker og utgjør derfor en viktig del av det  sosiokulturelle landskapet.  I tillegg har frivillige organisasjoner og frivillig arbeid en betydelig rolle hva gjelder folkehelseutfordringer.

Alle disse tingen byr på både utfordringer og muligheter. Men man må finne gode nøkler til samarbeid og gjensidighet. Dette skal diskuteres i løpet av våren og i den nye meldingen.

 

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook