Veien videre handler om regionsreform og nye støtteordninger

ATR er inne i en spennende tid der alt føles nytt eller alt skal inn i nye rammer. Fra 1. januar blir ATR: Viken Teaterråd. Det betyr at vi må orientere oss i et nytt landskapet av politikere, byråkrater, avdelinger og politisk system. ATR registrerer all den amatørteateraktivitet vi kan komme over i Viken. ATR prøver fylkeskommunalt å formidle viktigheten av teater og frivilligheten - selv om kultur er en sekundæroppgave i fylkeskommunal sammenheng.

Vi prøver å sette oss inn i kvaliteten ved alle de forskjellige aktørene i teaterfeltet i Viken, synliggjøre dem, og få kontakt med dem.

Det nye fra 2019 er at Norsk Kulturråd forvalter: Spelfond, nasjonale driftsmidler, lavterskelstøtte voksne (ny) og støtte til anderledeshet (ny). Norsk Kulturråd tar nå for første gang hovedansvar for det meste av statlige støtte for amatørteaterorganisasjoner og teatergrupper. I tillegg har amatørteaterfeltet kommet inn i Musikkutstyrsordnignen i 2019. Kulturmeldingen og regionsreformer gir signaler om at det kanskje vil komme bevilgninger fra staten gjennom regionene til amatørteater.

Flere regionale teateraktører har fått beskjed om å slå seg sammen, og nasjonale teateraktører har fått signaler om å bli regionale. Dette er mye på en gang, men det er spennende å se hvor mye ATR får være med å tegne et nytt teaterkart. 

Tags

Utskrift   E-post