Sak om spillemidler til kulturanlegg og lokalkulturen

ATR, ABUR og Akershus Musikkråd gikk sammen å lobbet politikerne før vedtak i  hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i fylkeskommunen 11. september. Det ble sendt en kvass kritikk angående vedtak og saksfremleggelse av de nye retninglinjer for fordeling av 8 mill i tippemidler. Dette er midler som fordeles til kulturarenaer i Akershus ved søknader fra kommunene.

De nye retningslinjene ble vedtatt. Retningslinjene åpner nå for at flere kunstarenaer skal kunne søke på ordningen som museer m.fl. Bevilgningen skal fra nå ikke ha noen begrensing i bevilgningssum oppad eller nedad. Hensikten er at flere kan søke på midlene. Fylkeskommunen mottok ansvaret for potten av staten for et par år siden.

Etter å ha lest saksfremleggelsen mente ATR, ABUR og Akershus musikkråd at fylkeskommunen fremhevet sine egne prosjekter og ansvarsområder. Administrasjonen mottar for få søknader fra kommunene og sitter igjen med penger i potten.  Det overrasket oss når vi kjenner behovet der ute. ATR vet amatørteaterne trenger tilrettelagte lokaler, opppussing, ny lokaler, teknisk oppgradering av scener m.m. Her finnes det en alvorlig kommunikasjonssvikt i bevilgningsordningen.

Vi ble bedt på formøte med staben fra rådmannens kontor.  Fylkeskommunene ønsker dialog, og det ble etablert. Politikerne tok vårt innspill alvorlig, og stemte over om saken skulle utsettes. Det ble den ikke. Vi ser frem til videre samarbeid med fylkeskommunen der vi blir trukket med i videre arbeid.

ATR fikk poengtert at amatørteater har store behov til øvelse-, lager- og spillarenarer, og oppgradering av de faktiske lokalene dere bruker. Om dette kommer frem til syvende og sist mellom alle "fyrtårn" og nasjonale kunstsentre i Akershus vet ikke ATR, men vi har hevet røsten og sagt i fra. Nå må lokalkultur få muligheter for bedre lokaler, slik som idretten har vært dyktige på for sine lokale lag og foreninger. Hvis vi ikke krever får vi ingen ting!

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook