Statsbudsjett og nye føringer for amatørteatertilskudd

Kulturminister Trine Skei Grande har i forslag til statsbudsjett økt bevilgningen til kultur med 640 millioner. Pengene skal spes ut på støtte til investering, innhold og formidling. I tillegg gis det til frivillighet mer i moms-kompansasjon og VO-midler. Kulturmelding er ventet i desember, og frivillighetsmeldingen kommer på nyåret.  Kulturrådet har fått en større, ny og anderledes oppgave i å forvalte pengene til amatørteater og frivillige teaterformål. Teateralliansen og Scenefolk beholder statstøtte og oppgaver ut 2019. Spelfondet er flyttet over fra Teateralliansen. Kulturdeparementet har måtte gå inn å legge klare føringer om hvordan amatørteaterettilskudd skal administrers videre - der 2019 blir et overgangsår. Regionsreform begynner på politisk nivå i Akershus fra og med januar 2019 og de er godt i gang med å planlegge omlegging av utvalg, ansvarsfordeling og avdelinger. Januar 2020 er det ikke mer Akershus fylkeskommune, men Viken fylkeskommune! Her blir det mye nytt og forholde seg til både regionalt og nasjonalt, men heldigvis ikke for dere der ute i teatergruppene. Akershus Amatørteaterråd vil holde teatergruppene i regionen løpende oppdatert.

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook