Forebygg og håndter seksuell trakassering i amatørteater

En teatergruppe kan ha et godt sosial miljø, med det vil alltid være en fare for maktmisbruk på grunn av aldersforskjeller, ansiennitet, og innleide ledere og pedagoger. Noen er i en alder der grenser skal testes.

- Teater har sårbare scener og karakterarbeid.
- Teater har garderobe og skiftssituasjoner.
- Teater er et sted med eksponering og konkurranse.
- Når er vi private i teateret og når er vi i rolle? 
Hva med f.eks. bakscenekultur, premierefester overnattinger eller reiser. Vår oppførsel i en teatergruppe må justeres ut fra vanlige normer, mangfold og deltagere. Husk å snakk om det, og tenk at det er å kjøpe «brannsluknings-apparat før det brenner.» 
MeToo kan ramme hos alle.

Tiltak for å forebygge og håndtere seksuelt trakassering. Mer utfyllende hjelp finner du inn på likestilling- og diskrimineringsombudet. 

Tiltak 1 - Kartlegg risiko
Kartlegg med styret, de på og bak scenen hvilken risiko det er for dette i deres teatergruppe og gjennomfør forebyggende tiltak.

Tiltak 2 - Regler for oppførsel i teatergruppa
Utarbeid i felleskap regler for oppførsel i teatergruppa, og ha rutiner på å informere alle om disse reglene - også til hjelpere og crew.

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering
Lag rutiner for å melde fra om seksuell trakassering, og annen trakassering, og hvordan hendelsene skal hånderes og informer alle om disse.

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjon
Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer.

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar
Lederens ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig.

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassing
Snakk om seksuell trakassering tilpasset aldersgruppen til de på og bak scenen. www.ldo.no har også gode forslag.

 

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook