Teaterbasen.no

Fylkeskommunen ga i 2018 Akershus Amatørteaterråd økomomisk støtte til å lage teaterbasen.no Det er en gratis tjeneste der teatergrupper kan selge sine turnerende forestillinger, og oppkjøpere kan finne forestillinger. ATR har fått tak i Ragnhild Pedersen til å bistå i en regiseringssatsning nå før jul. De lokale teatergruppene driftes ofte kunstnerisk av profesjonelle teaterfolk. ATR spurte dem om hvilket tilbud de ønsket seg som lokal kunster? De ønsket mersalg på egne små profesjonelle produsjoner utenfor kommunen. Dermed ble ideen om teaterbasen født. Ingen har laget en slik nettside før. Derfor har det tatt litt til å bygge opp nettsiden fra bunden av. Teatergruppene eller oppkjøper kommer inn i en lukket base etter å ha registert seg med egen profil.
Tags

Utskrift   E-post