Hva gjør vi for medlemmene i koronatiden?

Viken Teaterråd har veiledet medlemmer over telefon og mail. Teatergruppene er fortvilet over å avlyse øvelser og produksjoner. De er bekymret over arbeidsplasser og sine faste utgifter. Det er heller ikke lett å finne hvilken hjelp og støtteordninger man faller innunder. Videre har vi oppfordret teatergrupper med samme type problematikk til å snakke sammen.

Vi lagde først en «vær varsom»-brosjyre for at teatergruppene skulle tenke gjennom flere muligheter og scenarioer for 2020 og 2021. For å få oversikt over driftstap i 2020 har vi et registeringssystem for medlemmer. Denne undersøkelsen vil ligge åpen i hele 2020. Den er laget etter malen til Norsk Idrettsforbund sin undersøkelse i deres felt.

Viken Teaterråd bruker allerede informasjon, tall og eksempler i undersøkelsen til aktivt politisk arbeid. Viken fylkekommune har godkjent utbetaling av produksjonstøtten til ca 70 teatergrupper for 2020 - selv om forestillinger forflyttes til høst 2020 eller 2021.

Vi har snakket med Lotteri- og Stiftelsestilsynet om den første statslige støtteordning for frivilligheten som kom nå, og at momsrefusjonen går som vanlig med frist 1. september. Vi har jevnlig kontakt med andre teaterråd, teatersentre og organisasjoner inne amatørteaterfeltet i hele Norge.

Viken Teaterråd planlegger, sammen med Buskerud Teater og Norske Historiske Spel den årlige nasjonale teaterkonferansen på Gardemoen i september. I fjor var det 50 deltagere fra Akershus tilstede. Den skal i år handle om utfordringene teaterfeltet har stått i i 2020, utfordringene fremover og veien videre. 

Tags

Utskrift   E-post