ATR: Undersøkelse av leieprise på scener i AkershusAkershus Amatørteaterråd lagde høsten 2012 en undersøkelse om priser på utleiescener i Akershus. Vi tok kontakt med de salene de frivillige amatørteaterorganisasjoner bruker allerede. 

ATR ønsket på denne måten å undersøke leiepriser, differansiering i forhold til pris for profesjonelle, tekniske forhold, potesialet i inntjeningsmuligheter og ekstrakostnader utover fast pris.

Undersøkelsen tar utgangspunkt  i et case med en middelstor amatørteatergruppe med 16 aktører som skal leie seg inn på en scene. De må ha mikket opp skuespillere og må få avspilt musikk. Gruppen ønsker seg en enkel lysdesign utover bare et front/spill-lys, og de trenger salen over noen hverdager og helger, minimum over 4 dager.

Resultatet av denne undersøkelsen, og en oversikt over prisene, finnes under "Nedlasting".

Tags
Utskrift