Kontrakter er et innbringende arbeidsverktøy

Produsentansvarlig (de økonomisk ansvarlige) må ha skriftlige avtaler med følgende parter i en oppsetning :

I tillegg:

En god kontrakt unngår tilleggsutgifter og økonomiske overraskelser.

Alle du får tilsendt skrevne kontrakter fra, passer på sine egne rettigheter. Skriv selv eller tilføy dine punkter ved hjelp av sunn fornuft. Kontrakter er et forhandlings- og arbeidsverktøy til en produksjon. Teatergruppen unngår de verste konfliktene, om man følger kontrakter og gitt ansvarsfordeling. Det lønner seg ofte økonomisk om du er en aktiv medpart i utformingen av kontrakter.

Det er bra for alle å få klargjort om man tenker det samme rundt hva man bidrar med og hva man forplikter seg til.

Hovedregel er: hvem, hva, hvor, hvordan og når.

Ofte kan det holde med en kortfattet mail med et par punkter. Det aller beste er kontrakt med to parters underskrift. For å vite noe hva du kan forvente utfra pris, kan du snakke med ATR eller andre teatergrupper for å sammenligne.

Få tilsendt forslag til kontrakter fra Viken Teaterråd, eller gå inn på nettsidene til forbundene for skuespiller, komponist, dramatikere m.m.

Tags