Me Too

Selv om din teatergruppe har et godt sosial miljø vil det alltid være en fare for maktmisbruk på grunn av aldersforskjeller, ansiennitet, og innleide ledere og pedagoger. Noen er i en alder der grenser skal testes.

Her er noen av tingene man bør tenke litt gjennom:

Se mer om forebyggende tiltak i vår brosjyre om MeToo.

Tags
Utskrift