Oversikt over medlemsfordeler i Viken Teaterråd

Medlemsfordeler:

  • tilgang til momsrefusjon
  • tilgang til voksenopplæringsmidler gjennom studieforbundet Kultur og Tradisjon
  • faglig veiledning per telefon og mail
  • tilgang på Teknisk Pool. (Lys- og lydutleie til 1/4 av markedspris.)
  • Aktiv facebookside, nettside og mailinformasjon.

Medlemsskap hjelper Viken Teaterråd å arbeidet med:

  • Politisk arbeid regionalt og kommunalt
  • Skape nettverk og informasjonsflyt til amatørteater og mellom grupper
  • Faglig synliggjøring av amatøreaterfeltet
  • Legge tilrette og informere om aktuelle fagseminar og teaterkurs

Viken Teaterråd er medlem i Nettverk for regionale teaterråd (NRT)

Gjennom medlemskap i en nasjonal organisasjon, NRT,  kan Viken Teaterråd være med på å påvirke de nasjonale ordningene for amatørteater, bruke forenklet momsrefusjon og VO midler. Samtidig utveksler vi fagkometanse med 5 andre teaterråd i Norge i Agder, Oslo, Vestfold, Trøndelag og Rogaland.

Tags

Utskrift   E-post