KUD sin evaluering av tilskudd til amatørteater

Kulturdepartementet /KUD) bestilte et forskningsprosjekt fra NIBR om tilskudd til amatørteater, fordi det deles ut rundt 31 millioner til amatørteaterfeltet. ( Tallet avhenger av hva vi teller med.) KUD ønsket å få en oversikt og evaluering av feltet. KUD bestilte derfor NIBR-rapport 2017:12 ; " Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet", en rapport på hele 140 sider. I disse dager lager kulturdepartementet en ny kulturmelding. Denne rapporten kan brukes som grunnmateriell for en ny retning eller for å beholde ting som det er inne amatørteaterorganisasjonene og særforbundene. Det finnes ikke systematisk forskning på amatørteaterfeltet siden sist kulturmelding for 14 år siden, og derfor blir denne evalueringen stående som en bauta alene. Vi har noen tall fra Telemarksforskning og tematiske masteroppgaver m.m. Daglig leder i ATR mener dypdykket viser et åpent og bredt blikk for feltets nye utforderinger og behov. Rapporten viser mangfold, og skrevet i repspekt for den lokale teatergruppe. Undersøkelsen ble sendt til 1650 teatergrupper. Det å finne nye eller velfungerende virkemidler i byråkratiet og i kulturpolitkk er ikke lett. Det må jobbes for over tid, og det hadde lønt seg om feltet hadde vært noe mer samlet. Ringvirkningen kan bli alvorlige. Vi får håpe at det ikke blir en bomerang! Siden amatørteater er en dråpe i havet på et statsbudsjett er det hyggelig at vi blir sett og lyttet til.  Konsevensen av evaluering kan bli minimal eller stor. Det vil fremtiden vise. 

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook