Teaterkonferansen 2020

Norske historiske Spel, Buskerud Teater og Viken Teaterråd ber igjen til samling av teatermiljøet til Teaterkonferansen 2020. Vi jobber med å legge kabalen til et spennende program av foredrag, debatter og innlegg.

Temaene vil spenne fra koronakonsekvenser og hvor feltet står i dag - til støtteordninger, forskning og samarbeid. Vi vil også være innom krisepakker, kontrakter og produsentansvar. Programmet blir lagt ut senere. 

Påmelding:

Tags

Utskrift   E-post