Frivillighetskonferansen 19. oktober

Paraplyorganisasjonene i Viken inviterte, sammen med Viken fylkeskommune, til Frivillighetskonferanse 2020 mandag 19.oktober. Tittelen på konferanse var «Møteplass for regionalt samarbeid - vår styrke».

Konferansen inneholdt innlegg av politiker Tonje Kristiansen, leder for fylkesrådet for kultur og mangfold. Fylkesdirektøren  Jon Arve Eide for kultur og mangfold, og vår sjef for frivilligheten i Viken fylkeskommune, Rune Wedum, redegjorde for prosessene i å etablere Viken.

Sosiolog Håkon Lorentzen snakket om sivilsamfunn i endring og tanker rundt frivilligheten. Fagkoordinator for statistikk i Viken fylkeskommune så på hvordan frivilligheten oppfyller FN sine bærekraftmål. Hun valgte å snakket uten å snakke om tall, selv om hun er analytiker. Tilhørerne fikk servert filosof Henrik Syse sine tanker om endringstider - et fyrverkeri av et foredrag.

Paraplyorganisasjonene snakket om sin funksjon som nødvendige tilretteleggere for nye Viken fylkeskommune. Paraplyorganisasjonene fikk ros av Viken fylkeskommune for sitt 18 siders innspill til ny planstrategi. Et dokument fylkeskommunens tar med seg i sitt videre arbeid.

Paraplyorganisasjonene i Viken har gjennom i 2020 vært gjennom sammenslåingsprosess i egne organisasjoner. Viken Idrettskrets, Musikkrådene i Viken, Viken Teaterråd, Viken barne- og ungdomsråd og Voksenopplæringsforbundet i Akershus har samarbeidet i mange år seg i mellom, og med fylkeskommunene.

Satsingen på frivillighet i Akershus har hatt en spesiell tyngde, og vi ønsker å viderefører dette inn i Viken. Konferansen ga et bredt perspektiv på rollen og plassen for frivillige organisasjoner i Viken.

Tags

Utskrift   E-post