Amatørteater i koronatider

Viken Teateråd opplever at teatergruppene tar ting med fatning, tar et stort ansvar for sine, og finner riktige løsninger slik situasjonen er nå. Det alvorlige er at både store og små teatergrupper befinne seg i en vanskelig eller sårbar økonomisk situasjon. Det begynner å sige inn at all vanlig planlagt teater ser ut til å stoppe opp langt utover disse to første ukene.
 
Viken Teaterråd har ikke kunnet gi mange felles råd utenom å følge myndighetenes anbefalinger. Teatergruppene drives forskjellig og har premiere gjennom hele 2020. Heldigvis jobber en del nasjonale fellesorganisasjoner for kultur for oss. Det vil bli ordninger for registering av tap og utarbeidet enkle kjøreregler for oppstart igjen.
 
Frivilligheten har mindre regulerte arbeidsforhold. Kontrakter er midlertidige i prosjektbasert kultur. Styre og stell skiftes regelmessig, og er avhengig av fleksibilitet og enkle system. Dette gjør oss skjøre. Det ser ut til at det det blant annet kommer flere tiltak i hver enkel kommune for lokal kultur, statlige straksttiltak og støtte gjennom NAV for frilanserne våre.
 
Viken Teaterråd oppfordrer til å dele løsninger fra kommuner, kulturhus og grupper. Etter denne perioden med isolasjon er det behov for ettertanke, samvær og ytring - i samme rom. Vi trenger alt fra alvorlige historier til humor for å lette på trykket og få oss videre. Etterhvert er vi alle på skinner igjen, men med en dyp erfaring. Dette vil sansynligvis prege fremtidig innhold og organisering av amatørteater.
Tags

Utskrift   E-post