Videre arbeid før sommeren

Viken Teaterråd prøver så godt vi kan å videreformidle kompesasjons- og støtteordninger til teaterfeltet i Viken. I tillegg prøver vi å veilede enkeltgrupper i å håndtere avlysninger, kontrakter, forskyvninger av forestillinger, og hvordan man kan avholde undervisning og prøver.

Vi har nå tilbudt våre medlemmer et eget gratis digitalt møterom for styremøter, årsmøter og prøver. Først lagde Viken Teaterråd en "vær varsom»-brosjyre. Deretter fulgte en aktivitetsveileder bygget på korps, kor og kulturskolens veileder. Viken Teaterrådlager nå en ny veileder i juni for aktiviteter i sommer, høst og 2021.

Vi har bedt Norsk Kulturråd forske på det amatørteaterfeltet i disse koronatider, og ikke bare på det profesjonelle teaterfeltet. Vi har fått inn mange svar på vår undersøkelse og registering av Covid-19 konsekvenser for teaterfeltet. Den bygger på Norsk Idrettsforbund sin undersøkelse. Vår årlige teaterkonferanse i september vil ta for seg koronaproblematikk og løsninger.

Teater er møte mellom mennesker og blir hardt rammet. Ikke bare økonomisk, men det rammer også vårt behov for å dele erfaringer, historier og ytring - og å møte andre på en fysisk møteplass der man skaper, meddeler og utveksler.

Viken Teaterråd ser teatergrupper heldigvis finner gode midlertidige løsninger.

Tags

Utskrift   E-post