Nedstenging fortsetter i 2021

Et år etter nedstenging av kulturlivet har flere amatørteatergrupper utsatt sine forestillinger fra en til to ganger. Barne- og ungdomsgruppene har greid å ha øvelser og noen har gjennomført begrensede forstillinger. Voksenteater har vært helt stengt ned fra både øvelser og forstillinger. Noen få grupper greide i sommerferien å gjennomføre vandrespill eller mindre spel.

Flere medlemsgrupper i Viken Teaterråd opplevde en dramatisk nedstenging fra mars 2020, med avlysninger og smitte i sal eller i ensemblet. Videre utover 2020 greide de fleste teatergruppene å holde på øvelser med avstand eller å ha uteøvelser. Smittervernsregler ble fulgt nøye, og øvelser ble avholdt ut fra lokale og nasjonale regler.

De fleste grupper føler på i 2021 at dette ikke er en akutt situasjon lengre, men en langvarig. Mange av de med premierer høsten 2020 og 2021 slappet av. Men alle har nå kjent på frykten av å tørre og sette igang igjen. Det er vanskelig å forholde seg alle søknadsfristene, rapportene, kontraktene og bestillingene som må omgjøres, flyttes på og evalueres løpende.

Viken Teaterråd er sterk bekymret for teatermiljøet i Viken. I idretten i Viken opplever de frafall, men det er ikke meldt inn hos teatergruppene. Men mange av de kunstneriske lederne er freelancere og de mangler et sikkerhetsnett. Derfor frykter Viken Teateråd for at teatergrupper i begynnelsen av 2022 har tomme kasser, og at flere har mistet sine instruktører og profesjonelle medarbeidere.

Tags

Utskrift   E-post