Viken teaterråd om pandemiens konsekvenser

Viken Teaterråd sender i disse dager ut en Covid-19 rapport om pandemiens konsekvenser for amatørteaterfeltet i Viken i 2020 og forslag til videre tiltak. Viken Teaterråd håper alle som arbeider for amatørteater kan ha nytte av denne tilstandsrapporten for å kunne være med på å gjenoppbygge amatørteaterfeltet.

Rapporten er sendt ut til flere nasjonale og regionale amatørteaterorganisasjoner, Viken fylkeskommune, medlemmene i Viken Teaterråd, kulturdepartementet og kulturrådet.

Rapporten er bygget på et spørreskjema sendt ut til amatørteatermiljøet. Teatergruppene har svart på skjemaet i perioden fra mars til desember 2020. Viken Teaterråd har samlet trådene og sammenfattet svarene.

I tillegg innholder rapporten forslag på hva amatørteaterfeltet trenger videre for å kunne komme i gang igjen.

Viken Teaterråd takker alle teatergruppene som var med på undersøkelsen, og håper alle kan være med på å støtte opp om deres aktiviteter og forestillinger i tiden fremover.

Hele rapporten, som er på 16 sider, ligger som pdf under "Administrativt/Informasjon" på nedlastingssiden.

 

Tags
Utskrift