Konsekvensrapport om pandemien i amatørteateret

I mars 2020 begynte frivillige organisasjoner å samle informasjon om konsekvensene av covid-19-restriksjonene. Amatørteaterfeltet hadde ingen hovedorganisasjon som kunne igangsette nasjonale tiltak eller informasjons- kampanjer rettet mot amatørteaterfeltet.

Viken Teaterråd, etablert i mars 2020, samarbeidet med Norske Historiske Spel om utsendelse av en spørreundersøkelse blant våre medlemmer for å kartlegge amatørteatrenes situasjon under koronapandemien. Besvarelsene i undersøkelsen ble ikke representative nok eller besvart av mange nok. Viken Teaterråd prioriterte da i stedet å sette i gang tiltak etter behov som ble innmeldt forårsaket av pandemien.

I tillegg ble undersøkelsen fort for gammel med hensyn til de nye utfordringene vi møtte i 2020. Den ble nedprioritert. Samtidig satt Viken Teaterråd i 2020 og 2021 i gang 11 tiltak grunnet Pandemien.

Viken Teaterråd valgte i 2021 å skrive en rapport bygget på den veiledningen Viken Teaterråd ga til teatergrupper i 2020, og i tillegg  hente informasjon ut fra undersøkelsen.Viken Teaterråd delte ut produksjonsstøtte til 72 amatørteatergrupper i Viken i 2020. Teatergruppene tok kontakt ved avlysning av premiere grunnet pandemien. Deres forklaringer ga et klart innblikk i hvilke problemer teatergruppene står overfor i pandemien. Rapporten er et tidsvitne og gir et innblikk i amatørteateret utfordringer under pandemien.

Rapporten er spennende lesning, og ligger i arkivet her på nettsiden (Om oss/Nedlasting av filer/Informasjon).

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook