Viken Teaterråd fornøyd med årets Frivillighetskonferanse

Med ca 50 deltagere i salen, og noen digitalt, ble årets Frivillighetskonferanse 25. oktober en god møteplass for ledere av frivillige organisasjoner og ansatte i fylkeskommunen. Seks foredrag ble innledet med et digitalt spørsmål rettet til tilskuerne der og da, og svarene ble avslørt etter hvert foredrag.

Kveldens foredrag

Politiker Freddy Øvstegård (SV) åpnet konferansen. Videre la avdelingsleder Rune Winum frem arbeidet med temastrategien for frivillighet i Viken fylkeskommune. Prosjektleder Birgitte Brekke av Frivillighetsåret 2022 avslørte deres planer for neste år.

Videre gikk styreleder Roar Bogerud i Viken Idrettskrets inn på hvorfor det regionale nivået er viktig, og hvordan deres egen organisasjon har jobbet med Pandemifri og FN sine bærekraftmål.

Etter en liten pause spilte jazzmusiker David Skinner utdrag fra sin turnerende konsert. Gjennom en ordning i Musikkrådet er David innom 50 institusjoner for eldre i Viken i 2021. Daglig leder Jon G. Olsen i Akershus Musikkråd overtok scenen og poengtert i sitt foredrag funksjonen til de regionale leddene, og behovet for både organisering og fag i frivilligheten.

Kvelden ble avsluttet av generalsekretæren i Frivillighet Norge – Stian Slotterøy Johnsen. Han snakket generelt om frivilligheten og utfordringer, ut fra et foredrag han hadde kalt «Ikke stjel våre frivillige».

Sammendrag av innhold i foredragene

Generelt understreket foredragsholdere viktigheten av at frivilligheten bygges og utvikles over tid i samfunnet og i de utfordringene vi står ovenfor i dag.

Frivilligheten har en utøvende og en organisatorisk del. Den utøvende delen tar vare på fag, og det organisatoriske arbeidet ivaretar demokratiet. Begge deler virkeliggjør deltagelse, drømmer, møter, mestring og tilhørighet for alle type interesser og folk i et lokalsamfunn. Utfordringen er å få mer mangfold og flere med.

Flere foredragsholdere poengterte hvordan regionale organisasjoner for frivilligheten var tilretteleggere. I Viken er de regionale organisasjonsleddene viktige. De regionale paraplyorganisasjonene i Viken har et unikt samarbeid seg imellom og med fylkeskommunen. Dette er etablert over mange år, og er godt å ta med seg inn i fremtidens utfordringer.

Svarene fra tilskuerne på våre spørsmål mellom foredragene avslørte et godt organisasjonsliv i Viken. De var fornøyde med mye, men de var tydelige på utfordringer og ønsker.

En vellykket konferanse

Daglig leder i Viken Teaterråd var konferansier, og var strålende fornøyd med kveldens innhold og engasjement. Viken Teaterråd er en liten interesseorganisasjon. Vi setter umåtelig pris på samarbeidet med de andre store paraplyorganisasjonene og Viken fylkeskommune. Vi ser allerede frem til neste års konferanse.


FAKTA: Forum for natur og friluftsliv i Viken, Viken Barne- og Ungdomsråd, Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd og Viken Idrettskrets sammen med Viken fylkeskommune, inviterer til Frivillighetskonferansen 2021. Den ble avholdt i går i fylkes tingssalen i Galleri Oslo for 6 år på rad. 

Tags

Utskrift   E-post

Viken Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook