1.mars søknadsfrist for teatermidler i Akershus

40-60 grupper i Akershus søker hvert år amatørteatermidler i Akershus. Gjennnomsnittet er 20 000 for produksjon og 5000 for kurs. Ordningen er evaluert i 2012 av styret i ATR, og forsetter videre i samme form.

Det viktige med denne ordningen er at de som ikke faller inn under Frifond (barn og ungdom) også har en søknadsordning.

I en periode fra 2000 var det en dramatisk tilbakegang i voksenteater i Akershus, som nå har det tatt seg litt opp. Søknadskjemaer ligger her på nettet.

Tags

Utskrift   E-post