Hvilken forsikring bør dere velge?

Viken Teaterråd har ikke en fellesforsikring for medlemmer fordi amatørteater trenger forskjellige avtaler for:

 • Ulykkesforsikring
 • Verdiforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Tillegg og spesialforsikring

Et stort utespel trenger en annen forsikring enn en lokal skolerevy. Spør om disse 4 punktene når du ringer et forsikringsselskap, forbered deg på forhånd.

Teatergruppen må spørre seg selv om:

 • Er medlemmene dekket av egen hjemme-, reise- eller barneforsikring?
 • Teatergruppene må kunne legge frem lister på medlemmer og hjelpere.
 • Hva er deres teateraktivitet allerede dekket av i øvelse- eller forestillingslokalet?
 • Gjelder forsikringen om dere forflytter gruppen?
 • Hvordan teatergruppen lagrer utstyr kan ha stor betydning på forsikringen, og utstyret må kunne dokumenteres.
 • Bli enig om hvor mye styret ønsker å bruke på forsikring.
 • Hva kan lett erstattes?
 • Innleid utstyr og folk skal forsikre ting selv.

Vi har noen enkle eksempler på maler for nedlasting og fri bruk.

Tags

Utskrift   E-post